Vägunderhåll Skaulo – Nilivaara

Under helgen denna vecka 37 planeras två trumbyten på vägen mellan Skaulo – Nilivaara.

Under tiden arbetet utförs kan vägen behöva stängas av under korta perioder.

Ungefärlig placering för dessa trumbyten är ca 300 meter från korsningen E45 (vid Skaulo) samt ca 9 km från samma korsning.

Om möjligt välj annan väg under denna tid arbetet planeras utföras.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen