Var med och påverka!

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som visar hur kommunen ska använda mark- och vattenområden och hur den redan byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Gällivare kommuns nu gällande översiktsplan är inaktuell och kommunen har arbetat fram ett förslag på en ny översiktplan. Översiktsplanen används som en vägledning för hela kommunens planering och därför är det är viktigt att du som kommunmedborgare är med och tycker till redan på en översiktlig nivå.

Läs mer om inbjudan till samrådsmöten.

Läs mer om förslaget till ny översiktsplan.