Ekonomi

Kommunens ekonomi

Här kan du hitta årsredovisningar, delårsrapporter, skattesatser och information om ekonomienheten. 

Ekonomienheten

Ekonomienheten är en central enhet under kommunstyrelsen som ansvarar förekonomistyrning, budget- och redovisningsfrågor samt utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. Inom enheten hanteras även finansfrågor såsom upptagande av lån, placering av kommunens likvida medel och beredning av borgensärenden.

Kommunens samtliga leverantörsfakturor hanteras centralt inom enheten och scannas in elektroniskt. Enheten hanterar även kommunens samtliga krav gällande obetalda räkningar till kommunen.

Ekonomienheten ansvarar även för att kommunens samtliga förvaltningar får budget/bokslut upprättat samt fungerar som stöd i övriga ekonomifrågor.

Centralt inom ekonomienheten debiteras följande fakturor; vatten, rehållning, slam, hyror och hemtjänst.

Ekonomienheten samordnar kommunens inköpsverksamhet samt ger stöd till verksamheterna och de kommunala bolagen i upphandlingsfrågor.


Kontaktinformation

Ekonomichef
Thomas Pettersson
Tel 0970-818 148

Ekonomer
Barn- utbildning och kultur
Anna Kult
Tel 0970-818 318

Kommunfullmäktige m fl
Cebira Husakovic
Tel 0970-818 202

Service- och teknikförvaltning/ Samhällsomvandling
Anna Pejok
Tel 0970-818 205

Socialförvaltning
Marie Rydström-Karlsson
Tel 0970-818 830

Kommunstyrelse
Miljö- och byggförvaltning

Marie Rydström-Karlsson
Tel 0970-818 830 

Övrig service

Hyresdebitering
Ulla Persson
Tel 0970-818 152

Vattendebitering
Margona Persson
Tel 0970-818 157

Renhållningsdebitering
Eva Engström
Tel 0970-818 208

Slamdebitering
Anita Winsa
Tel 0970-818 287

Omsorgsdebitering
Maria Johansson Köhler
Tel 0970-818 234