Brottsförebyggande rådet

Gällivares brottsförebyggande råd träffas första onsdagen i månaden omväxlande på polisstationen och på kommunhuset. Ledamöterna i rådet representerar sina verksamheter. Den handlingsplan som Gällivare Brå har är således förankrad hos både kommunen och polisen.

Ledamöter i rådet är:
Catharina Gustafsson - Kommunledningskontoret /Folkhälsostrateg - ordf
Eva Spets - Barn Utb. och Kulturförvalt. repr./Chef Kultur-Ungdom
Johnny Green - Polisen/Områdespolis
Mikael Hannu - Polisen/Områdespolis
Mona Holmström - Socialförvaltningens repr./Chef Gemensam Biståndsenhet 
Susanne Sandvärn - Barn Utb. och Kulturförvalt. repr./Chef Elevhälsan
Sven Lundgren - Service och teknikförvalt. repr./Chef Service&fritid


Kontakt:

Ordförande i Gällivare Brå
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445