Minoritetsspråk

Samrådsmöte 30 september
Folkets hus lokal Granen
kl.13.15 – 15.30
.
Samrådsmöte 30 september Folkets hus lokal Granen kl.13.15 – 15.30.

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer har från 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, finska, meänkieli och samiska. Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska.

Från 1 januari 2019 har Sverige en stärkt minoritetspolitik för nationella minoriteter. Det innebär enligt skollagen att för enskilda medborgare rätt att erbjudas förskola på hela eller mer än halva delen av tiden på sitt nationella minoritetsspråk och viss annan pedagogisk verksamhet i grundskolan på finska, meänkieli och samiska.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska.
Det innebär rätt att använda sitt minoritetsspråk hos kommuner, myndigheter och domstolar. Sveriges minoritetspolitik handlar om att ge skydd för de nationella minoriteternas kultur och kulturarv samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Överföringen av språk och kultur mellan generationer är en förutsättning för detta. 

Toppbild Foto: Martin Thelénius