Meänkieli/ Tornedalsfinska

Ruottin viielä kansallisela vähemistölä: juutalaisila, romaaneila, ruottinsuomalaisila, saamelaisila ja tornionjokilaisila on tammikuun 1. päivästä 2010 lähtien vahvistetut oikeuet ja maholisuuet kansallisen vähemistöjen- ja vähemistökielilain ansiosta.

Jellivaaran kunta on saamenkielen, meänkielen ja suomenkielen hallintokunta. Se merkittee oikeutta käyttää ommaa vähemistökieltä kunnissa, viranomaisten kanssa ja tuomioistuimissa. Ruottin vähemistöpolitiikassa on kyse antaa suojaa kansallis vähemistöjen kulttuurille ja kulttuuriperinölle sekä tukea historiallista vähemistökieliä niin että se pysyvät elävinä. Kielen ja kulttuurin siirto generasuunien kesken on ehto sille.