Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn (V) (representant kommunstyrelsen) 070-281 49 11
Vice ordförande Carola Johansson, Gällivare sameförening, , tel 070-362 43 07

Ledamöter
Gällivare skogssameby, Ingen representant
Baste Cearru, Ann-Terese Andersson, tel 070-234 90 48
Girjas sameby, Åsa Blind, tel 072-2027703
Unna Tjerusj, Lisa Sunna
Storlule sameförening, Lars-Ove Kuorak, tel 073-081 38 81

Finska klubb,  Annika Pääkkölä, tel 0730 375 523
Finska klubb, Ellen Lundgren, tel 070-355 65 67
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Per-Erik Tina, tel 070-539 25 40
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Karin Aspholm, tel 076-806 33 31

Repr. kommunstyrelsen
Pernilla Fagerlönn (V) (ordinarie)
Hanna Falksund (MP) (ersättare) 

Repr. socialnämnden
Tomas Junkka (S) (ordinarie)
Josefine Rynbäck (MP) (ersättare) 

Repr. Barn,- utbildning-och kulturnämnden, 
Lena Sjötoft (V) (ordinarie)
Rolf Häggqvist (S) (ersättare) 

                                                                    

Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk