Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn (v) (representant kommunstyrelsen) 070-281 49 11

Ledamöter
Gällivare skogssameby,
Ingen representant
Baste Cearru, Ann-Terese Andersson, tel 070-234 90 48
Girjas sameby, Åsa Blind, tel 072-2027703
Unna Tjerusj, Emma Kuoljok
Storlule sameförening, Lennart Albinsson, tel 070-3440319
Gällivare sameförening, Carola Johansson, tel 070-362 43 07

Finska klubb, Helmi Haapaniemi, tel 070-299 95 38
Finska klubb, Ellen Lundgren, tel 070-355 65 67

STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Per-Erik Tina, tel 070-539 25 40
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Karin Aspholm, tel 076-806 33 31

Repr. kommunstyrelsen
Birgitta Larsson (s) (ordinarie)
Bernt Nordgren (ns) (ersättare) 
Maria Åhlén (s) (ersättare) 

Repr. socialnämnden, 
Dagmar Nyman (mp) (ordinarie)
Valborg Fältholm (s) (ersättare) 

Repr. Barn,- utbildning-och kulturnämnden, 
Eva Alriksson (m) (ordinarie)
Josefine Rynbäck (mp) (ersättare) 

                                                                    

Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk