Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn (V) (representant kommunstyrelsen) 070-281 49 11
Vice ordförande Carola Johansson, Gällivare sameförening, , tel 070-362 43 07

Ledamöter
Gällivare skogssameby, Ingen representant
Baste Cearru, Ann-Terese Andersson, tel 070-234 90 48
Girjas sameby, Åsa Blind, tel 072-202 77 03
Unna Tjerusj, Lisa Sunna, tel 070-204 56 78


Storlule sameförening, Lars-Ove Kuorak, tel 073-081 38 81

Finska klubb, Annika Pääkkölä, tel 073-037 5523
Finska klubb, Ellen Lundgren, tel 070-355 65 67
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Per-Erik Tina, tel 070-539 25 40
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Karin Aspholm, tel 076-806 33 31

Repr. kommunstyrelsen
Pernilla Fagerlönn (V) (ordinarie)
Hanna Falksund (MP) (ersättare) 

Repr. socialnämnden
Tomas Junkka (S) (ordinarie)
Josefine Rynbäck (MP) (ersättare) 

Repr. Barn och utbildningsnämnden, 
Lena Sjötoft (V) (ordinarie)
Rolf Häggqvist (S) (ersättare) 

Repr. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott,
Mats Rantapää (S) (ordinarie)
Mattias Liinanki (MP) (ersättare)

 

                                                                    

Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk