Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn (V) (representant kommunstyrelsen) 070-281 49 11
Vice ordförande Carola Johansson, Gällivare sameförening, , tel 070-362 43 07

Ledamöter
Gällivare skogssameby, Ingen representant
Baste Cearru sameby, Erika Jannok, tel 070-511 49 37
Girjas sameby, Åsa Blind, tel 072-202 77 03
Unna Tjerusj sameby, Lisa Sunna, tel 070-204 56 78
Storlule sameförening, Lars-Ove Kuorak, tel 073-081 38 81
Finska klubb, Ellen Lundgren, tel 070-355 65 67
Finska klubb, Annika Pääkkölä, tel 073-037 5523
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Per-Erik Tina, tel 070-539 25 40
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Karin Aspholm, tel 076-806 33 31

Repr. kommunstyrelsen
Pernilla Fagerlönn (V) (ordinarie)
Hanna Falksund (MP) (ersättare) 

Repr. socialnämnden
Elsa Häggqvist (V) (ordinarie)
Josefine Rynbäck (MP) (ersättare) 

Repr. Barn och utbildningsnämnden, 
Lena Sjötoft (V) (ordinarie)
Rolf Häggqvist (S) (ersättare) 

Repr. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott,
Mats Rantapää (S) (ordinarie)
Mattias Liinanki (MP) (ersättare)

 

                                                                    

Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk