Samrådsgrupp minoritetsspråk

Ordförande Pernilla Fagerlönn (V) (representant kommunstyrelsen) 070-281 49 11
Vice ordförande Carola Johansson, Gällivare sameförening, tel 070-362 43 07

Ledamöter
Gällivare skogssameby, Ingen representant
Baste Cearru sameby, Erika Jannok, tel 070-511 49 37
Girjas sameby, Åsa Blind, tel 072-202 77 03
Unna Tjerusj sameby, Lisa Sunna, tel 070-204 56 78
Storlule sameförening, Lars-Ove Kuorak, tel 073-081 38 81
Finska klubb, Ellen Lundgren, tel 070-355 65 67
Finska klubb, Annika Pääkkölä, tel 073-037 5523
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Per-Erik Tina, tel 070-539 25 40
STR-T Tornedalingar i Gällivare (meänkieli), Karin Aspholm, tel 076-806 33 31

Repr. kommunstyrelsen
Pernilla Fagerlönn (V) (ordinarie)
Hanna Falksund (MP) (ersättare) 

Repr. socialnämnden
Elsa Häggqvist (V) (ordinarie)
Jan-Anders Perdal (V) (ersättare) 

Repr. Barn och utbildningsnämnden, 
Rolf Häggqvist (S) (ordinarie) 
Gerd Siverhall (S) (ersättare)

Repr. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott,
Mats Rantapää (S) (ordinarie)
Mattias Liinanki (MP) (ersättare)

                                                          

Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk