Reviderat informationsmaterial från www.minoritet.se

Nytt reviderat informationsmaterial på minoritetsspråk från våra myndigheter kan beställas hem från www.minoritet.se och det är kostnadsfritt.

Regering och riksdag har antagit en nystart för en stärkt minoritetspolitik som innebär att minoritetslagen och skollagen har reviderats och kompletteringar till socialtjänstlagen gäller, då utredning av socialtjänstlagen pågår till juni 2020. Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020.