Välkommen till Personalenheten

Vi är den centrala enheten som ger den politiska ledningen hjälp och service inom löne-, personal- och organisationsområdet.

Vi biträder också förvaltningarna som rådgivare, utbildare och specialister.Vid den centrala personalenheten handläggs alla frågor inom personal- och löneområdet.

Våra uppdrag är att:

  • Leda, driva och utveckla personalpolitik och personalstrategi i nära samarbete med förvaltningarna.
  • Arbeta med långsiktig bemanningsplanering
  • Ta initiativ till och leda olika utvecklingsprojekt för personal och ledare

Kontakt:

Personalchef
Lena Rantakyrö
Tel: 0970-818 305
E-post

Personalhandläggare
Ann-Louise Johansson
0970-818 316
E-post

Emma Keränen
0970-818 149
E-post

Monica Larsson
0970-818 288
E-post

Eva Askebrand
0970-818 311
E-post

Arbetsmiljö- och kompetensutvecklare
Maria Karlsson
0970-818 102
E-post

Hälsoutvecklare
Märit Engman Hansson
0970-818 872
E-post

Personaladministratör
Evy Svanhem
0970-818 147
E-post

Personaladministratör
Sofia Isakson Fors
Föräldraledig

PA-systemförvaltare
Lil Bergström
0970-818 130
E-post

Marianne Eriksson
0970-818 142
E-post

Löne- och personaladministratör
Berit Johansson
0970-818 140
E-post

Ann-Louise Grönborg
0970-818 146
E-post

Löneassistent
Rut Sammelin
0970-818 271