Samhällsbyggnads-förvaltningen

Den nya förvaltningen ska fungera som kontakten mellan medborgarna och alla som verkar i kommunen, i frågor som rör samhällsomvandlingen.