Kommunikations-enheten

Kommunikationsenheten erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd i informationsfrågor och har ett övergripande ansvar för det som kommuniceras från kommunen.

Organisatoriskt utgör enheten en del av kommunledningskontoret och här arbetar fem personer med en sammantaget bred kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Kommunikationsenheten bistår hela den kommunala organisationen med att korrekt och tydlig information av olika karaktär når avsedda målgrupper i rätt tid via lämpliga medier.

 Anders Åhl
Informationschef

Telefon: 0970-818 101
E-post
 

 
Mats Lundgren
Informationssekreterare
Tel: 0970-818 119
E-post

 

Michael Renström
Informationssekreterare
Tel: 0970-818 198
E-post


Mikaela Åkerlund

Kommunikatör
Tel: 0970-818 203
E-post

 

Kent Wingsund
Informationsassistent
E-post