Räddningstjänst

Organisation

I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation och fyra räddningsvärn. När någon larmar SOS Alarm på 112, kopplas räddningstjänsten i delar av Norr- och Västerbottens gemensamma inre befäl in i samtalet och bedömer om räddningsinsats ska inledas. Om räddningstjänstens bedöms kunna bidra med hjälp till händelsen, larmas resurser. Heltidsstationen har en anspänningstid på 90 sekunder medan personerna som ingår i räddningsvärnen enbart kvitterar larm om de har möjlighet. Att vara med i ett räddningsvärn är frivilligt och innefattar inga jourveckor.

Genom god samverkan med andra kommuner larmas resurser från flera kommuner till en olycka om det finns behov. Det gör även räddningstjänsten i mindre kommuner resursstarka. Heltidsstationen i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på materielförstärkning från MSB materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår.


Räddningstjänsten

raddningstjansten@gallivare.se

Tel: 0970-818 899

Lasarettsgatan 42

982 34 Gällivare

 

Tf. Räddningschef

Henrik Lyngmark

Tel: 0970-818 000 (vxl)