Larmning

Här kan du läsa om de olika larmsätt som du kan komma i kontakt med. Klicka på menyraden till vänster för att läsa informationen om dessa larmfunktioner.

Dessa är:

  • Att larma 112 – SOS alarm
  • VMA (viktigt meddelande till allmänheten)
  • ICE (in Case of Emergency)
  • 113 13 - Information vid olyckor och kriser