VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Från 1 september 2014 kan du få information och varning via din telefon.

 

I ett första steg kan alla varnas via fast telefoni med ett röstmeddelande, men på längre sikt kommer även positionering av din mobiltelefon att avgöra om du ska varnas.

Kommunen gör naturligtvis allt som står i vår makt för att förebygga kriser. Men ibland är både oturen och olyckan framme. Då gäller det att hantera situationen så snabbt som möjligt, även information och varningar. Därför använder vi ett system som heter VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, bestående av radio, tv och ljudsignaler utomhus (Hesa Fredrik).

Snabbare varning ger ökad trygghet.
För att nå ut till ännu fler människor vid en stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon.

Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Mer information om VMA hittar du under länkarna här:
www.sosalarm.se/Nytt-system-for-VMA

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/VMA/Fragor-och-svar/

Räddningstjänsten har ansvaret för aktivering av VMA-signalen. VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Larmningen sker centralt från Räddningsstationen och ljuder över Gällivare, Malmberget och Koskullskulle tätort. 

Viktigt meddelande 
När en fara hotar, i både fred och krig, kan allmänheten i Gällivare snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande". Signalen används när till exempel en brand med kraftig rökutveckling uppstått. 

Varningssignalen "Viktigt meddelande" ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad
7   (14)   7   (14)   7   (14)   7  (14)   7  och så vidare. Detta upprepas under minst två minuter. 

När du hör signalen ska du:

  • gå in  
  • lyssna på radio
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.

SVT Text har på sidan 599 utrymme för mer information i samband med VMA-meddelande.

"Faran över" signaleras med en lång ton som varar i cirka 30-40 sekunder.

Provning av VMA-signal
Viktigt meddelande-signalen, följd av signalen "Faran över", provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Under år 2015 sker det den 2 mars, 1 juni, 7 september och 7 december klockan 15.00.

Informationen kan även komma via Svt nordnyttText TvTv4 lokaltSveriges Radio P4 norrbotten

Beredskapslarm och flyglarm

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om det är fara för krig.

Vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Myndighetsmeddelande

Myndigheter kan begära att få sända meddelanden när normal verksamhet i viktiga samhällsfunktioner inte längre kan bedrivas. Det kan till exempel röra sig om störningar i vatten- och elförsörjning, som inte bedöms livsfarliga i ett kort perspektiv.

Inom Länsstyrelsen har länsledningen, försvarsdirektören och tjänsteman i beredskap enligt särskilt länsstyrelsebeslut behörighet att begära utsändning av myndighetsmeddelande.