Brottsförebyggande rådet

Gällivares brottsförebyggande råd träffas första onsdagen i månaden omväxlande på polisstationen och på kommunhuset. Ledamöterna i rådet representerar sina verksamheter. Den handlingsplan som Gällivare Brå har är således förankrad hos både kommunen och polisen.

Ledamöter i rådet är:
Birgitta Hurtig Landström - Barn Utb. och Kulturförvalt. repr./Chef Elevhälsa
Catharina Gustafsson - Kommunledningskontoret /Folkhälsostrateg - ordf
Daniel Olausson - Barn Utb. och Kulturförvalt. repr./Elevhälsa - Aktivitetsansvaret
Johnny Green - Polisen/Områdespolis
Micael Andersson - Kommunledningskontoret/Säkerhetschef
Mikael Hannu - Polisen/
Områdespolis
Mona Holmström - Socialförvaltningens repr./Chef Gemensam Biståndsenhet 
Sven Lundgren - Service och teknikförvalt. repr./Chef Service&fritid


Kontakt:

Ordförande i Gällivare Brå
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445