Rådet för social hållbarhet

Gällivares Råd för social hållbarhet ersätter från och med 2017 det Folkhälsoråd som varit verksamt i kommunen. Rådet för social hållbarhet  är ett rådgivande samverkansorgan som representeras av ledamöter från kommun, landsting, polismyndighet, arbetsförmedling och svenska kyrkan. 

Rådets uppdrag är att gemensat arbeta för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Rådet ska arbeta för ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum vilket kräver tillit och förtroende för varandra, hög tolerans och delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Rådet har till uppgift att samordna, analysera och, inom sina egna verksamheter, driva det gemensamma arbetet för ett socialt hållbart Gällivare. 

Rådet träffas fyra ggr/år och efter vart möte skrivs protokoll.

Ledamöterna i Rådet för Social hållbarhet är:

Anders Bondesson: Svenska kyrkans repr. 
Birgitta Larsson: Kommunstyrelsens vice ordf. (Rådets ordf. )
Birgitta Andersson Falck: Norrbottens Läns landsting/Folktandvården
Catharina Gustafsson: Folkhälsostrateg (Rådets sekreterare)
Kirsten Hallman Pettersson: Reg Norrbotten och Gällivare hälsocentral/Primärvårdens repr. 
Lars Alriksson: Repr. från oppositionen (Rådets vice ordf.) 
Mariann Gustafsson: Integrationsstrateg
Monica Flodström: Kommundirektör
Per-Anders Ruona: Arbetsförmedlingens chef  
Stefan Thyni: Polismyndighetens repr. 


Kontakt:

Ordförande i Rådet för social hållbarhet
Birgitta Larsson
Tel: 0970-818 194

Sekreterare i Rådet för social hållbarhet
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445