Lotteritillstånd

För att sälja lotter måste föreningen ha ett tillstånd. Detta får du genom att fylla i någon av nedanstående blanketter. Du kan även kontakta lotterihandläggaren i Gällivare kommun.

Blanketter Lotteritillstånd

Ansökan, lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen, 691100 (.pdf, 214kb)
Blankett för ansökan, lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen
Ansökan, registrering för lotteri enl 17 § lotterilagen, 691118 (.pdf, 201kb)
Blankett för ansökan, registrering för lotteri enl 17 § lotterilagen
Lotteriredovisning, 691126 (.pdf, 187kb)
Blankett för lotteriredovisning
Sammanställning lotteri, 691134 (.pdf, 196kb)
Blankett för sammanställning lotteri

När föreningen lämnar in sin ansökan ska följande handlingar alltid finnas med:

  • föreningens verksamhetsberättelse
  • föreningens stadgar
  • kopia på protokoll där det framgår vem som är lotteriföreståndare i föreningen

Tillståndet tar c:a en vecka och kostar 400 kr och löses ut på posten.

Länk till Lotterilagen SFS 1994:1000

Vem kan söka tillstånd?

Svensk juridisk person som är ideell förening och som…

  • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  • Inte vägrar inträde som medlem
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem kan inte söka tillstånd?

  • Privatpersoner
  • Affärsidkare
  • Företag

Ansökan lämnas till:

Gällivare kommun
Jennifer Gustavsson
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare


Kontakt:

Lotterihandläggare
Caroline Persson
Tel: 0970-818 304