Serveringstillstånd

Nya krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer från 25 mars 2020.

- Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.

- Personal bär ut beställningarna.


- Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

- Hämtmat så kallade Take Away kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Länk till mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering: tisdag 3 november 2020 kl.9-16 på Folkets hus Gällivare

Anmälan till utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering görs via e-post: ingela.paulisdotter@gallivare.se

Målgrupp: Krögare med personal, föreningsstyrelser, ordningsvakter, mfl.
Vid frågor vänligen kontakta alkoholhandläggaren på tel 0970-818 538.

Kommunen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd, och utövar tillsammans med polisen även den omedelbara tillsynen över servering av alkoholdrycker.

Reglerna om servering och försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska motverka alkoholrelaterade skador och olägenheter. Därför reglerar alkohollagen villkoren för att servering av alkohol ska få ske. Det krävs tillstånd för att servera alkohol i vinstsyfte och både den som är innehavare av serveringstillstånd samt den lokal som serveringen ska ske i ska vara lämpliga enligt alkohollagen. Det får inte heller uppkomma alkoholpolitiska olägenheter genom serveringen av alkohol.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) krävs inte serveringstillstånd om serveringen uppfyller följande kriterier:

 • 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vid barförsäljning krävs serveringstillstånd för slutet sällskap

Handläggningstider från det att en komplett ansökan föreligger tills dess att beslut meddelas är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      10 dagar
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         1-3 månader
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           1-3 månader
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              1-3 månader

 

Ansökningsavgifterna för de olika typerna av tillstånd är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      1 236 kronor
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         3 653 kronor
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           7 886 kronor
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              9 298 kronor

 Bankgiro: 754-1576, skriv avsändare i meddelanderutan.

 

Här finner du Gällivare kommuns regler för serveringstillstånd

Länk till utbildningsmaterial Alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering


Kontakt:

Alkoholhandläggare

Ingela Paulisdotter
Tel: 0970-818 538
ingela.paulisdotter@gallivare.se