Serveringstillstånd

Med anledning av begränsad handläggning under perioden juni 2018 – augusti 2018 bör ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten inkomma och vara fullständig med tillhörande bilagor senast 21 maj 2018 för att möjliggöra handläggning under sommaren.

 


OBS! Handläggningstiden från det att fullständig ansökan är inkommen till kommunen är 1-3 månader!
Vid frågor vänligen kontakta alkoholhandläggaren på tel 0970-81 85 38.

 

Kommunen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd, och utövar tillsammans med polisen även den omedelbara tillsynen över servering av alkoholdrycker.

Reglerna om servering och försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska motverka alkoholrelaterade skador och olägenheter. Därför reglerar alkohollagen villkoren för att servering av alkohol ska få ske. Det krävs tillstånd för att servera alkohol i vinstsyfte och både den som är innehavare av serveringstillstånd samt den lokal som serveringen ska ske i ska vara lämpliga enligt alkohollagen. Det får inte heller uppkomma alkoholpolitiska olägenheter genom serveringen av alkohol.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) krävs inte serveringstillstånd om serveringen uppfyller följande kriterier:

 • 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Handläggningstider från det att en komplett ansökan föreligger tills dess att beslut meddelas är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      10 dagar
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         1-3 månader
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                         1-3 månader
 • Stadigvarande servering till allmänheten                             1-3 månader

 

Ansökningsavgifterna för de olika typerna av tillstånd är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      1 130 kronor
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         3 340 kronor
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                         7 210 kronor
 • Stadigvarande servering till allmänheten                             8 500 kronor

 

Här finner du Gällivare kommuns riktlinjer för serveringstillstånd


Kontakt:

Alkoholhandläggare

Ingela Paulisdotter
Tel: 0970-81 85 38
ingela.paulisdotter@gallivare.se