Kontakt sjuksköterskor

Gällivare kommuns sjuksköterskor

Telefon måndag-fredag från kl. 07.00-15.00.  (Om du inte når Din sjuksköterska ring till någon av de andra sjuksköterskorna vid Din enhet.)

Wassarahem
Ann-Jeanette Siwerman
Tel: 0970-818 817 eller
070-342 53 44

Nina Nilsson
0970-818 310
Tel: 072-552 85 81

Älvgården:
Plan 7 Ritsem
Vik Sjuksköterska
Tel: 0970-818 269 eller
073-060 66 33

Plan 7 Sjöfallet
Per Johansson
Tel: 0970-818 285 eller
070-637 03 65 

Plan 6 Sarek
Mari-Helen Henriksson
Tel: 0970-818 374 eller
072-571 53 01

Plan 6 Akka
Jeanette Sjödin
Tel: 0970-818 123 eller
070-354 50 96

Demens:

Plan 2 Skogsbacken och Tallbacken                                                                                                                                    
Eva-Karin Larsson                                                                                                                                                       
Tel: 0970- 818 317 
eller 070-688 22 60

Plan 5 Duvkullan och Björkdungen
Maria Kitok
Tel: 0970-818 133
eller 070-632 24 58

Enen:

Daggdroppen och Norrskenet
Yvonne Östberg
Tel: 0970-818 639 eller
070-354 58 24

Servicehus lgh
Rebecka Wennberg
Tel: 0970-818 637 eller
070-678 06 69

Mohammad Nourmohammadi
Tel: 0970-818 635
076-141 43 51

Regnbågen och Kristallen                                                                                                                                             
Silje Reinesund
Tel: 0970-818 826 eller
070-655 13 20

Hedgården:

Apelqvisten ovh Cedern
Inger Darehed
0970-818 138 eller
070-216 24 46

Björkmannen och Björken
Margot Isaksson
Tel: 0970-818 154 eller
070-354 82 23

Forsgläntan

Kunskapen och Rikedomen
Erik Kalander
Tel: 0970-818 898 eller
070-342 23 29

Klokheten och Tryggheten
Ann-Christine Sundvall
Tel: 0970-818 897 eller
070-322 49 69

Erfarenheten och Vetskapen
Veronika Nejden
Tel: 0970-818 630 eller
070-354 78 65

Visheten och Närheten
Veronica Jakobsson
Tel: 0970-818 139 eller
076-136 50 96


Omsorgen & Psykiatrin:

Tranbäret, Granbacka, Forsheden ochSjöjungfrun
Vakant
Tel: 0970-818 366 eller
070-346 44 26

Björken, Fjällsippan, Sjöjungfrun, Dc Fjällbjörken, Dc Höken, Fjällripan, Dc Alpen, Kotten och Dc Forsheden.
Mona Lantto
Tel: 0970-818 141 eller
070-263 34 03

Älvbacka, Malmbacken, Grönsiskan, Föreningsgatan och LSS stöd- och serviceteam.
Kjell-Åke Nilsson
Tel: 0970-818 547 eller
070-248 06 16

Kvällar, nätter och helger når du områdets tjänstgörande sjuksköterska på dessa telefonnummer:
Område 1 Älvgården, Demens, Wassarahem och Forsgläntan
Tel: 0970-818 052 eller 070-521 16 84

Område 2  Hedgården, Enen och Funktionshinder/Psykiatri
Tel: 0970-818 210 eller 070-248 15 15