Ensamkommande barn

Gällivare kommun tar emot ensamkommande barn enligt en överenskommelse med Migrationsverket. Dessa barn och ungdomar kommer vanligen från Afghanistan och är pojkar i nedre tonåren. Barnen placeras oftast i ett familjehem eller i ett s.k. hem för vård eller boende (HVB-boenden).

Familjehem
Behovet av familjehem är stort och antalet ungdomar som behöver komma till ett familjehem ökar hela tiden, bland annat med anledning av flyktingsituationen. Som familjehem behöver man ha tid och engagemang för andra människor. Man behöver ha förståelse för barn och unga. Ett bra familjehem är vanliga människor som är trygga och nöjda med sin egen livssituation. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem här.

Kontaktperson och kontaktfamilj
Att vara kontaktperson innebär att ha kontakt med lite större barn och ungdomar, en eller flera gånger i veckan. Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn i åldrarna 0-18 år, en eller flera helger i månaden. Läs mer här.

God man
Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman. Läs mer om god man och förvaltare och hur du blir god man.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
Alla barn i Sverige ska ha en vårdnadshavare. Ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd behöver en s.k. särskilt förordnad vårdnadshavare. Läs mer här