Flyktingsituationen

Många människor fortsätter att vara i behov av skydd. Under den senaste tiden har dock förutsättningarna för människor att söka asyl i Sverige minskat. 

Sverige och Gällivare välkomnar personer som är skyddsbehövande (asylsökande) och personer som fått sin asylansökan beviljad med uppehållstillstånd (nyanlända). Till stöd för en bra och inkluderande integration mellan gamla och nya Gällivarebor behöver vi alla - kommunen, näringslivet och civilsamhället, Du och jag - tillsammans hjälpas åt.
 

Civilsamhällets organisationer i Gällivare

I Gällivare finns det flera organisationer som är aktiva och engagerade i frågor som rör mottagande och integration. Exempel på dessa är Svenska kyrkan/Gällivare och Malmbergets församlingar, Svenska Röda Korset, IN Gellivare, Face of Gällivare, Underverket, Ett Gällivare för Alla, Miroi samt flertalet idrottsföreningar för att bara nämna några. Ta gärna kontakt med dessa för att bidra till ett inkluderande Gällivare.


Så här kan du också hjälpa människor på flykt

Migrationsverket har också förslag på hur Du kan bidra. Läs mer på Migrationsverkets hemsida