Informationsmöte flyktingsituationen

Gällivare kommuns informationsmöte om flyktingsituationen samlade ett 60-tal personer i Sjöparksskolans matsal. Kommunen vädjade till samhällets olika aktörer, föreningsliv, näringslivet och allmänheten att samverka med olika insatser i denna exceptionella situation.

Under kvällen fanns representanter från Migrationsverket, kommunledningskontoret samt kommunstyrelsen på plats för att informera och svara på frågor om flyktingsituationen.

- Det var roligt att det var stor uppslutning och att det känns positivit att alla på mötet var så intresserad av denna fråga och vill hjälpa till, säger Andreas Larsson, säkerhetssamordnare, Gällivare kommun.

Migrationsverket tilldelar i ökande takt landets kommuner uppdraget att ta emot människor på flykt. Inför öppnandet av evakueringsboenden i Gällivare och Malmberget kommer kommunen att starta en insamling med hjälp av Alltinget. Hit kan man lämna sängar, madrasser, nya och oöppnade hygienartiklar, barnprodukter som barnvagnar, babysitters och resesängar. Leksaker till små och större barn är också något som kan komma till stor glädje. För de som vill lämna kläder finns det ingen insamling via kommunen än så länge men det går som vanligt bra att lämna in till Röda Korset och Internationella caféet.

Infomöte

- Vi har ett stort behov av vinterkläder och vinterskor. Det är framförallt herrkläder som efterfrågas, säger Margareta Hedberg, Internationella caféet.

- Vi ser ett stort behov av barnartiklar, sängar och madrasser vilket kan lämnas till Alltinget, inflikar Andreas.

Just nu kommer det fyra ensamkommande asylsökande barn till Gällivare varje vecka. Det här gör att kommunen har ett stort behov av familjehem, kontaktpersoner, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare. Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i boende för omvårdnad och stöd. Boendeplacering kan ske antingen i familjehem, på hem för vård och boende, eller hos en anhörig.

Kontakta gärna kommunen eller läs mer på gellivare.se för att se hur du kan hjälpa till. Mer information kommer löpande i Kometen och på Gällivare kommuns hemsida.

För mer information kontakta Catharina Gustafsson, kommunstrateg för folkhälsa och integration på 0970-818 445 alt. integration@gallivare.se.