Överförmyndaren

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Gällivare kommun finns en överförmyndarnämnd bestående av tre ledamöter och tre ersätttare som är valda av kommunfullmäktige för fyra år. Ledamöterna i nämnden hittar du här.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt i vissa fall pröva om tillstånd ska lämnas till dessa för rättshandlingar och andra åtgärder. Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämndens verksamhet ett skydd för de svaga i samhället, sjuka, funktionshindrade och barn.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Överförmyndarkontoret
På överförmyndarkontoret arbetar två tjänstemän som administrerar överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarkontoret är nämndens uppdragsenhet och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Frågor som rör överförmyndarnämnden handläggs av överförmyndarkontoret.
Kontakt:

Handläggare
Linda Berglund   
Tel: 0970-818 121      
Fax: 0970-144 51

Handläggare / Sekreterare
Trine Louise Jacobsen
Tel: 0970-818 131
Fax: 0970-144 51

Handläggare
Annetthe Ericsson
Tel: 0970-818 249
Fax: 0970-144 51

Granskare
Maria Wåhlström
Tel: 0970-818 126

E-post:
overformyndaren@gallivare.se

Besöksadress:

Kommunkontoret, Gällivare

Besök:
Enligt överenskommelse.
Tidsbokning görs på telefonnummer:
0970-818 131
0970-818 121
0970-818 249

Telefontid:
Alla vardagar utom onsdag klockan 09.30-11.00

Onsdag kl 13.00-14.30

Överförmyndarnämnden