Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Ett förvaltarfrihetsbevis kan till exempel krävas av vissa myndigheter när du ansöker om vissa tjänster. Är du folkbokförd i Gällivare kommun är det överförmyndariet i Gällivare kommun som utfärdar beviset.

Ansökan skickas till:
Överförmyndarnämnden
Gällivare kommun
982 81 Gällivare

eventuellt på mejl till:
overformyndaren@gallivare.se

Du behöver inte ange anledning till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Gällivare kommun och skickar beviset till dig.