Överförmyndarnämnden och överförmynderiet

Överförmyndarnämnden i Gällivare

Ordförande: Inger Junkka (S)
Viceordförande: Isabelle Ödetyd (V)
Ledamot: Jan Hollström  (M)

Ersättare:
Johannes Reinfors (V)
Birgitta Heldeskog (S)
Stig Nordqvist (NS)

Överförmynderiet
Överförmynderiet är en tillsynsmyndighet som på uppdrag av överförmyndarnämnden granskar att ställföreträdarna utför sina uppdrag i enlighet med de regler som finns.

Nämndens och överförmynderiets uppgift är att se till huvudmannens bästa.