Överförmyndarnämnden och överförmynderiet

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utses av kommunalfullmäktige.

Överförmyndarnämnden
I Gällivare kommun finns en överförmyndarnämnd beståande av tre ledamöter och tre ersättare. Ledammöterna i nämnden hittar du här.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmynderiet
Överförmynderiet är en tilsynsmyndighet som på uppdrag av överförmyndarnämnden granskar att ställföreträdarna utför sina uppdrag i enlighet med de regler som finns.

Nämndens och överförmynderiets uppgift är att se till huvudmannens bästa.