Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har som huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden har inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter.

Överförmyndarnämnden:

Ordförande: Inger Junkka (S)
Viceordförande: Isabelle Ödetyd (V)
Ledamot: Jan Hollström  (M)

Ersättare:
Johannes Reinfors (V)
Birgitta Heldeskog (S)
Stig Nordqvist (NS)

Överförmyndarexpeditionen

Annetthe Ericsson
Linda Berglund
Trine Louise Jacobsen Lindahl
Maria Våhlström

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2020

25 februari kl. 09.00
12 maj kl. 09.00
4 september kl. 09.00
13 oktober kl. 09.00
1 december kl. 09.00