Att bli god man/förvaltare

För att få bli god man eller förvaltare ska personen enligt bestämmelserna i föräldrabalken vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Personen får inte förekomma hos kronofogden eller i brottsregistret och ska ha den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa huvudmannen med de beslut och åtgärder som dennes behov föranleder.

Överförmyndarnämnden vill gärna att fler personer anmäler sitt intresse att få bli god man eller förvaltare. Det finns även behov av personer som kan ta tillfälliga uppdrag, till exempel att bevaka en enskilds rätt i ett dödsbo eller vid ingående av ett avtal där den ordinarie gode mannen är jävig.

Anmälan är inte bindande. Innan en person blir förordnad till ett uppdrag lämnas alltid mer information om huvudmannen. Den tilltänkte gode mannen/förvaltaren måste också åta sig uppdraget.

Om du är intresserad av att bli god man är du välkommen att ansöka.
Blanketten interesseanmälan hittar du här.

Ansökan (interesseanmälan) skickas till:
Överförmyndarnämnden
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare