Resultatuppföljning 2016

Delårsrapport 2016 (socialnämndens fördjupade)

Årsredovisning 2016 (publiceras efter beslut i socialnämnden under våren 2017)

Kvalitetsberättelse 2016 (publiceras efter beslut i socialnämnden under våren 2017)

Patientsäkerhetsberättelse 2016 (publiceras efter beslut i socialnämnden under våren 2017)