Älvgården

Äldreomsorgen på Älvgården omfattar verksamhet i form av särskilt boende. Älvgården har 68 boenderum uppdelade på fyra gruppboendeenheter: Svedjan och Nybyggaren på plan 7. Rallaren och Flottaren på plan 6.

Vårt arbete för att uppnå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en boende/anhörigenkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Samverkan med boende/anhöriga

Kontinuerliga träffar med anhöriga/boende samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner. För varje boende utses en stödperson.

Boendemiljö

Detta äldreboende ligger i ett naturskönt område med närhet till natur och hembygdsområdet. Boendet är beläget på Gällivare sjukhus.

Kost och måltider

På varje gruppboende finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso– och sjukvård

Alla boende har tillgång till en läkare, som gör besök på Älvgården1 gång/vecka samt vid behov. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.

Service

I byggnadens finns det tillgång till café, lunchrestaurang, apotek och bibliotek. Fotvårdare och frisör besöker Älvgården kontinuerligt. 

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra brukares individuella behov.

Fakta

Antal boenderum: 57
Lägenheternas storlek i kvadratmeter: 26
Gemensamhetsutrymme: ja
Handikappvänligt: ja
Eget kök/pentry: nej, anhörigkök finns att nyttja på plan 6
Eget badrum/toalett: ja, i vissa boenderum
Tv/telefonuttag i lägenhet: ja
Egen tv-licens: ingår
Trygghetslarm: efter individuell bedömning
Linne: ingår
Förråd:nejBa
Balkong/altan: gemensam balkong finns på varje enhet samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter.
Höj- och sänkbar säng: Ja
Hemförsäkring/Allriskförsäkring: ingår inte


Kontakt:

Enhetschef plan 7
Risem och Sjöfallet

Kristina Barrelöv
Tel: 0970-818 901

Enhetschef plan 6
Akka och Sarek
Malin Jatko
Tel: 0970-818 923

Telefonnummer:
Ritsem Tel: 0970-818 903
Sarek Tel: 0970-818 905
Sjöfallet Tel: 0970-818 907
Akka Tel: 0970-818 908

Kontakt med Sjuksköterska

Besöksadress:
Älvgården
Källgatan
982 34 Gällivare