Socialt innehåll

Gruppboende

Kontinuerligt återkommande aktiviteter på gruppboendena är bl a:
Sittgymnastik, utevistelser, promenader, bakning tillsammans med den enskilde/boende, social samvaro i form av att läsa tillsammans, spela spel, sjunga och spela bingo m m. Palt- och surströmmingsfester.

Husaktiviteter

Varje vecka:
Studieförbundet Vuxenskolan kommer till oss för aktiviteter och samvaro med de enskilda/boende.
Lässtunder med Gällivare Församling.

En gång i månaden:
Gudstjänst. PRO/Träskfolket sjunger. 

Två gånger i månaden:
Studiefrämjandet kommer till oss för aktiviteter och samvaro med de enskilda/boende.

Årligt återkommande aktiviteter:
Högtidsfirande.
Luciatåg av och med de enskilda/boende.