Fjällbjörken

Fjällbjörken är numera beläget i gamla Lövberga på Järnvägsgatan 14D i Malmberget.

Målbeskrivning
Målet med verksamheten är att stärka individens utveckling och självförtroende, stimulera alla sinnen, ge meningsfull sysselsättning och gemenskap. Vår verksamhet ska genomsyras av medbestämmande, vi har husmöten 1 g/mån där bland annat arbetsmiljön, förslag på aktiviteter och annat som är aktuellt tas upp.

Verksamhetsprofil
På Fjällbjörken arbetar vi med:

Tillverka noteringslappar som leverera till olika enheter inom kommunen, samt till företag och föreningar på Guldet. 
Samarbetar med Kupans seconhandaffär, vi tvättar och stryker kläder. 
Färg och form i olika teman bland annat gör  vi handgjortpapper och tillverkar fina föremål i betong.
Tömma småelektronik, glödlampor och batterier i återvinningsholkarna som finns på flera platser kommun.
Samarbetar med Hellis Blommor, vi levererar dagstidningar för inslagning av blommor.
Försäljning av papper och alster på Gällivare Museum.
Arbete på Konsum i Malmberget. 


 

Annan sysselsättning på Fjällbjörkens Dagcenter är bland annat, läser lättlästa böcker och tidningar  tillverkning av alster, data/Ipad, utearbete-snöskottning vintertid och krattning sommartid, viss städning,matlagning.

Vi har en butik som är öppen för allmänheten.

Betongfabrikens öppettider: 

Måndag - Fredag 09.00-11.00 och13.00-15.00.