Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för fritidsanläggningar.pdf
Taxa för föreningstjänst kopiering 2020.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2020.pdf
Taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2020.pdf
Taxa för uthyrning av flytvästar 2020.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa för bildarkivet 2020.pdf
Taxa för fjärrlåneavgift Bibliotek 2020.pdf
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.pdf
Taxa för kulturskolan 2020.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för kontroll inom livsmedel och foderlagstiftningen 2020.pdf
Taxa för plan och bygglov 2020.pdf
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll 2020.pdf
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2020.pdf
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2020.pdf
Taxa för sotning 2020.pdf
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 2020.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2020.pdf
Taxa för försäljning av måltidskuponger 2020.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg 2020.pdf
Taxa för uthyrning av skollokaler 2020.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa för avlastning_korttidsvård 2020.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort 2020.pdf
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 2020.pdf
Taxa för familjerådgiving 2020.pdf
Taxa för färdtjänst 2020.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar 2020.pdf
Taxa för försäljning samt tillsyn enligt Tobakslagen (Lag 2018_2088) 2020.pdf
Taxa för kostavgifter 2020.pdf
Taxa för pensionärsservice 2020.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2020.pdf
Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende 2020.pdf
Taxa för vård och behandling inom missbruksvård 2020.pdf
Taxa för vård och omsorgsavgifter 2020.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxa för torghandel 2020.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.pdf
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2020.pdf
Taxa för felparkeringsavgifter 2020.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2020.pdf
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, 2009-01-01.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020.pdf
Taxa för fettavskiljare 2020.pdf
Taxa för hushållsavfall 2020.pdf
Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.pdf
Taxor för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2020.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.pdf
Taxa för föreningstjänst kopiering 2020.pdf
Taxa för kopiering av allmän handling 2020.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2020.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2020.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2020.pdf
Taxa för uthyrning av konferensrum Re-form 2020.pdf