Enskilda vägar

Bidrag till enskilda vägar

I Gällivare kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar och statsbidragsvägar. Här kan du hitta mer information samt ansöka om bidrag för väghållning av enskilda vägar.

Observera att bidraget betalas ut ett år i efterskott och att en nya ansökan ska skickas in för varje år, detta gäller både utfatsvägar och statsbidagsvägar. Om statsbidrag erhålls, vänligen ange det tillsammans med vägnummret.

För att erhålla bidraget för utfartsvägar gäller bland annat:

  • Vägen ska vara färdbar hela året och för ex. isvägar kan bidrag inte erhållas.
  • Det ska finnas bofasta efter vägen, hela året.
  • Vägen ska vara över 100 meter och bidraget ges för maximalt 1000 meter.
  • Bidraget som erhålls är från huset, kortast möjliga sträcka till närmaste väg med annan väghållare

Kontakt:


0970-818 000