Blomlådor på kommunala gator

För att få placera ut blomlådor på kommunala gator krävs det att vissa kriterier uppfylls samt en ansökan. Ansökningshandlingar och utförlig information hittar du här