Bredband

Aktuellt

Installerad utrustning

Den utrustning som finns installerad idag är enbart en signalomvandlare. Ni måste införskaffa en router för att anslutningen ska vara säker, kunna ansluta fler enheter och få tillgång till trådlösa nätverk. Läs mer under fliken Utrustning.

 

Aktivering för nya fastighetsägare.

Anslutningar till fastigheter där det skett ett ägarbyten efter maj 2018 kan för tillfället inte aktiveras med hjälp av BankID. Dessa måste tillsvidare aktiveras manuellt via pappersblankett. Läs mer under fliken Aktivera anslutning.

 

Oktober-december: Driftsättning av färdigställda områden.

Fram till jul kommer de områden som är färdiga, att tas i drift. Vi jobbar nu bl.a. med att föra in slutdokumentation i våra system och inkopplingar av nya stamnät (som kopplar samman nya områden med DunderNET), för att alla nya anslutningar ska gå att driftsätta. Eftersom vi vill driftsätta så snabbt som möjligt och det ännu finns en del moment som kan endera bli klar tidigare eller ta längre tid än väntat har vi inga detaljerade tidplaner för enskilda områden.

Information om när ert område tas i drift kommer i er brevlåda. Driftsatta områden läggs även till under fliken Drift.

Senast uppdaterad: 2018-12-11 13:09:25


 

Om fiberutbyggnaden

2016

Gällivare kommun fattade beslut om att själv bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

2021

Större delen av utbyggnaden planeras vara färdigställd.

Mer om utbyggnaden

Vill ni veta mer om hur vi bygger ut i tätort respektive landsbygd, tryck på länkarna nedan.

Tätort
Landsbygd

 

Övriga projekt

Tryck på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Täckningskollen
Landsbygdsprogrammet
Tillväxtverket

Aktuella störningar

Samtliga kunder: Under förmiddagen tisdag 11/12 fick DunderNET en störnig i samband med ett oplanerat elavbrott. 

Läs mer om avbrott och störningar.

Uppdaterad: 2018-12-11 13:09:25

 

Organisation

 Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 

Delprojektledare

Stefan Kostenniemi

E-post

 

 

Projektledare

Eva Engman

E-post