FAQ: Avgifter & avtal

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat, som berör utbyggnad av vårt fibernät. Frågorna är ordnade i olika kategorier för att göra det lättare att hitta det ni söker.

Frågekategorier:
  1. Avgifter
  2. Avtal
  3. Intresseanmälan

 

1. Avgifter

Jag vill inte själv ha fiber men vill gärna att huset är förberett för framtida husägare.

Kostar det att förbereda sitt hus för fiber?

Kort svar: Nej!

Långt svar: Vi gräver utan kostnad fram till er fastighet och monterar även en fasadbox samt kabelskydd på utsidan. Den som sen väljer att börja använda anslutningen är den som betalar för anslutningen.

Vill en fastighetsägare absolut inte ha fiber i nuläget, lämnar vi färdigt rör vid fastighetsgränsen för att fastighetsägaren ska kunna gräva in fiber själv i framtiden.

Vad kostar anslutningen?

Bostadshus:

Startavgift: 2000 kr

Nätavgift: 50 kr/mån

Fritidshus och företag:

Avgifterna inte fastställda. Vi återkommer när kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för dessa.

Vad ingår i anslutningsavgiften?

I anslutningsavgiften ingår en installation av aktiv utrustning invändigt, vilket gör anslutningen komplett.

Måste jag betala nätavgift om jag avslutar mina abonnemang?

Kort svar: Nej! Förutsatt att du säger upp anslutningen.

Långt svar: Nätavgiften betalas endast så länge anslutningen är aktiv. Om du säger upp din anslutning kommer även avgiften att upphöra. Det innebär dock att det tillkommer en ny startavgift nästa gång anslutningen aktiveras.

   

2. Avtal

Hur ser markavtalet ut som ska undertecknas?

 Klicka här för att se avtalet

Vart hittar jag fibernätsavtalet för att aktivera min anslutning?

Avtalet kan tecknas eller sägas upp digitalt med BankID elle pappersblankett.

Klicka här för att aktivera eller säga upp er anslutning.

   

3. Intresseanmälan

Vi har inte gjort någon intresseanmälan.

Kommer vi bli utan fiber?

Kort svar: Nej!

Långt svar: I de områden vi bygger ut tillfrågas alla berörda i området.

Varför ska vi göra intresseanmälan?

Underlaget från intresseanmälningarna kan användas vid prioritering av områden för fiberutbyggnad och som underlag vid ansökningar till Landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

bredband@gallivare.se

0970-818 000