FAQ: Nätet

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat, som berör det driftsatta nätet. Frågorna är ordnade i olika kategorier för att göra det lättare att hitta det ni söker.

Frågekategorier:
  1. Utrustning och fasadbox
  2. Avgifter och avtal
  3. Tjänster

 

Frågor

Svar

1. Utrustning och fasadbox

Kan jag ändra inställningar i konvertern själv?

NEJ!

Alla inställningar styrs centralt från DunderNET.

Däremot ska ni koppla in en router i konvertern. Hur ni ställer in dessa beror på vad ni köpt för utrustning. Rådfråga de som tillverkat eller sålt routern till er.

Får jag öppna fasadboxen eller plocka lös konvertern från väggen?

NEJ! Kontakta oss om du behöver hjälp.

Orsak:

All utrustning i fibernätet sänder ut signaler med laser. Ljuset är för människor osynligt men kan bl.a. orsaka allvarliga synskador vid felaktig hantering.

En del komponenter är även känsliga och kan lätt skadas. Om obehöriga hanterat utrustningen felaktigt kommer ni som kund att debiteras för reparationskostnaderna.

 

 

2. Avgifter och avtal:

Vad kostar det att skaffa en anslutning?

Bostadshus:

Startavgift: 2000 kr

Nätavgift: 50 kr/mån

För fritidshus och företag är avgifterna inte fastställda. Vi återkommer när kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för dessa.

Vad ingår i anslutningsavgiften?

I anslutningsavgiften ingår en komplett fiberanslutning, inklusive schaktning fram till hus/byggnad samt installation av aktiv utrustning.

Hur ser avtalet ut som man ska underteckna?

Klicka här för att se avtalet

Måste jag fortsätta betala om jag avslutar mina abonnemang?

Nej! Nätavgiften betalas endast så länge anslutningen används. Om du avaktiverar din anslutning kommer även avgiften att upphöra.

3. Tjänster:

Kommer man själv fritt kunna välja tjänsteleverantör?

Ja, Gällivare kommuns stadsnät kommer att vara ett så kallat öppet nät, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster på lika villkor. Du kan fritt välja mellan de tjänsteleverantörer som säljer sina tjänster (internet, telefoni, tv) via kommunens nät.

Vilket utbud finns idag? Vad kan jag välja?

På stadsnätets hemsida hittar ni alla tillgängliga tjänster. Tryck här för att se alla tjänster som tillgängliga idag.

OBS! Tjänsteutbudet kommer med stor sannolikhet att förändras när vi går över till vårt nya stadsnät. Vi hoppas att kunna ha ett större utbud av tjänster tillgängligt då.