Intresseanmälan

Här kan du som fastighetsägare anmäla intresse för en fiberanslutning.  Anmälan är inte bindande. Underlaget från intresseanmälningarna kan användas vid prioritering av områden för fiberutbyggnad och som underlag vid ansökningar till Landsbygdsprogrammet.

Fyll i intresseanmälan:

Fastighetsägare:
Fastighetsbeteckning:
Kontaktuppgift (e-post):
  
 
Typ av fastighet