Landsbygden

Den beslutade fiberutbyggnaden gäller såklart även för landsbygden. Fibernätet kommer att byggas ut i de områden som ligger intill kommunens befintliga ortssamanbindande nät och där det är ekonomiskt försvarbart att bygga ut. Det ortssammanbindande nätet når idag ut till alla större byar i kommunen.

Landsbygdsprogrammet

I det nya Landsbygdsprogrammet finns det avsatt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad, Norrbotten får en tilldelning på ca 200 miljoner kronor. Gällivare kommun har beviljats stöd på ca 20 miljoner kronor för de delar av fibernätet som kommer att byggas ut på landsbygden.

Tillväxtverket

Gällivare kommun har sökt, och fått beviljat, stöd från Tillväxtverket för att förstärka en ortssammanbindande sträcka mellan Suorvanen och Dokkas. Denna sträcka binder samman två knutpunkter i kommunens ortssammanbindande nät och behöver förstärkas för den kommande utbyggnaden i de södra och östra delarna av kommunen. Projektet kommer till största delen att genomföras under 2018.

Samförläggningar

På landsbygden har kommunen påbörjat samförläggning med i första hand Vattenfall, som gräver ner stora delar av sitt ledningsnät. Samförläggningar är Påbörjade i bland annat Ullatti, Muorjevaara, Kronsågen, Nattavaara station, Nikkaluokta och på norra sidan av Vassaraträsket, men det kvarstår en del arbete innan företag och hushåll i de byarna/områdena har färdiga fiberanslutningar.

De närmaste åren planerar Vattenfall även arbeten med större omfattning i bland annat Markitta, Nilivaara, Puoltikasvaara, Nattavaara by och på södra sidan av Vassaraträsket.

Utbyggnadsplan

Mer detaljerad infomation för byarna och områden utanför tätort klicka här.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post