Driftsättningar kring årsskiftet

Just nu har vi en delvis manuell rutin för aktivering vilket innebär att beställning av aktivering hanteras under vardagar.

Vi kommer att driftsätta några områden kring årsskiftet. Osäker på vilket område din fastighet tillhör? Här finns en karta.


Apelqvistheden driftsätts 21/12 MEN vi har problem med att vi inte har fått in numret på alla konvertrar. Vi vill trots det driftsätta området och det innebär att vissa av er måste meddela oss det serienumret ifall ni vill börja använda anslutningen.

Här finns en lista över de adresser där vi saknar nummer på konvertern.
Här finns en anvisning hur du ser numret.

Maila in det tillsammans med adressen till bredband@gallivare.se.


Björkmansheden grönt område enligt karta driftsätts 28/12. Övriga delar där fastighetsinstallationen är klar kommer vi att driftsätta i Januari. 


Folkets Park  driftsätts 21/12 MEN vi har problem med att vi inte har fått in numret på alla mediaomvandlare. Vi vill trots det driftsätta området och det innebär att vissa av er måste meddela oss det serienumret ifall ni vill använda anslutningen.

Här finns en lista över de adresser där vi saknar nummer på konvertern. 
Här finns en anvisning hur du ser numret.

Maila in det tillsammans med adressen till bredband@gallivare.se.


Heden har planerad driftsättning under första kvartalet av 2019.


Mellanområdet etapp 2 förutom Trollstigen och Tomtestigen driftsätts den 21/12. Mindre arbeten återstår på Trollstigen och Tomtestigen, vi räknar med att driftsätta även de gatorna inom kort.


Silfwerbrandshöjden blir klart till sommaren 2019.