Glada nyheter Ullatti!

Ett steg närmare bredband! Vi har fått besked från Vattenfall att de är klara med sin del, dvs att lägga ner kanalisation för fiber. Det som vi ska göra härnäst, när vi har fått underlagen från Vattenfall, är att färdigställa där det inte är framgrävt, blåsa ut fiberkabeln och installera aktiv utrustning hos er fastighetsägare. Nu har det hunnit bli Augusti och det är inte länge kvar innan det fryser i marken så vi vågar inte lova att vi hinner i år men nästa sommar planerar vi definitivt för att göra det sista klart.