Planering för grävarbeten

Just nu pågår planering inför sommarens grävarbeten och inom kort kommer vi att börja skicka ut markavtal till de fastighetsägare som ska få fiber i år. Grävarbeten kommer pågå fortlöpande under hela sommaren. Mellan oktober och december kommer vi att aktivera anslutningarna till de som beställer det.