När blir det färdigt?

Det kommer in en del frågor kring när fiberanslutningen är klar att använda. Här kommer några svar på era frågor. Hittar du inte svaret på din fråga här på vår webb, går det självklart bra att höra av sig via mail eller telefon.

Vi vet inte om vi ska binda upp oss på ett annat abonnemang, i väntan på fiber?

Vi ansluter er utan kostnad och det är först vid aktivering av anslutningen som ni behöver betala något. Det är därmed möjligt att vänta med att aktivera fiberanslutningen till dess att ert nuvarande abonnemang löper ut. Så länge er fiberanslutning inte är aktiv kostar den inte något. Ni väljer alltså själv när ni vill börja använda er färdiga fiberanslutning och behöver inte betala för dubbla abonnemang. Att binda upp sig på ett annat abonnemang i väntan på att fiberanslutningen ska bli klar är därmed upp till var och en att avgöra.

På vårt område har de hållit på i flera år. Varför dröjer det?

De områden som har dragit ut på tiden i flera år, och som förmodligen medfört mest frågetecken, är områden där vi samförlagt fiber i andras schakt. Det handlar främst om infrastrukturupprustningar i tätort som Service- & Teknikförvaltningen (SoT) genomfört samt nya elnät som Vattenfall bygger ute i lands- & glesbygd.

Fördelen med samförläggning är att de som utför arbeten i dessa områden/byar lägger ner hela eller delar av den fiberkanalisation vi annars skulle ha behövt gräva ner själv. Därmed behöver vi inte gräva två gånger på samma ställe vilket sparar en hel del pengar och ger mindre besvär för de boende i ett område.

Allt är dock inte smärtfritt med samförläggningar, exempelvis har det förekommit stora förseningar i projekten i både tätort och på landsbygd. Trots att delar av fiberkanalisationen grävts ner i ett tidigt skede, kan inte vi gå vidare och färdigställa anslutningarna innan samförläggningsentreprenaden är färdig. Samförläggningen måste vara besiktad/godkänd och vi behöver få slutdokumentation på arbetet, innan vi kan påbörja vår egen del och färdigställa anslutningarna.

Vårt område är nu färdigt. När kan vi börja surfa?

Nu är en del områden i tätorten helt färdiga, dock återstår en del arbeten med det nya stadsnätet innan det går att aktivera anslutningarna. Under hösten 2018 kommer det nya stadsnätet, DundretNET, att starta upp och alla med färdiga anslutningar kan då aktiveras.

 

Fler frågor och svar hittar ni här.