Nytt i fiberprojektet - Juli

Informationsmöten

Vi har hållit infomöten med fastighetsägare på Mellanområdet och Apelqvistheden/Folkets park, välbesökta möten, väldigt roligt att många är intresserade av att få fiber. I stora drag berättade vi om hur förläggningen går till, vi visade en bild på installationen och den bilden finns nu under frågor och svar. Vi fick frågor om avtalet och även det kommer pubilceras under frågor och svar.

En sak som vi informerade om är en förändring gällande avtalen. De kommer vi göra klart med fastighetägarna när byggperioden är slut, men de fastighetsägare som berörs kommer få mer information när det blir dags för förläggning på egna fastigheten.

Vi kommer att erbjuda fiber till samtliga fastigheter inom området där det finns permanent boende. Om man har gjort intresseanmälan så kommer man erbjudas elektronisk signering av avtal men även om man inte har gjort intresseanmälan så kommer man få erbjudande om fiberanslutning.

Pågående arbeten

Muorjevaara och norra vassara färdigställs i år.

Kronsågen och Ullatti planerar vi att färdigställa i år men vi ser att det finns risk för förseningar, i så fall blir det nästa år. 

Mellanområdet börjar kontakta fastighetsägarna nästa vecka och startar med grävarbeten vecka 30. Planen är att starta med Vuoskon-området.

Apelqvistheden/Folketspark planerar att starta vecka 28.

Björkmansheden del 1 och 2 arbete med grävning av opto pågår nu.

Björkmansheden del 3 startar arbete med att gräva opto vecka 32.

Färdigställande av områdena Karhakka östra och västra, Forsvallen, Repisvaara mitt samt Vuoskon industriområde planeras att starta under juli månad.

Täckningskollen

Vi har publicerat resultatet här: www.tackningskollen.se. Klicka dig fram till Gällivare kommun och välj operatör och tjänst, så kan du se hur det ser ut med täckningen i kommunen.