Nytt i fiberprojektet - Juni

Pågående arbeten

På följande områden är arbete påbörjat::

  • Kronsågen
  • Muorjevaara
  • Norra Vassara
  • Ullatti/Rantavaara
  • E45/Tallbacken

I tätorten pågår arbeten för fullt på Bjökmansheden och vi står i startgroparna för att börja på Mellanområdet, Apelqvistheden och Folkets park.Det innebär att fastighetsägarna på dessa områden har fått eller kommer inom kort att få markupplåtelseavtalen utskickade för underskrift. 

Vi kommer att publicera mer detaljerade tidplaner för de olika områdena här på hemsidan när vi har dem klara.

Elektronisk signering

Vi har fått en enorm respons på vår uppmaning om att skicka in intresseanmälan för att kunna göra elektronisk signering av avtalen. Om du inte har skickat in så är det inte för sent, gå bara in under länken Intresseanmälan här intill och fyll i uppgifterna.

Täckningskollen

Första omgången av projektet Täckningskollen är avslutad, vi skriver ut här på hemsidan när resultatet är publicerat.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post