Nytt i fiberprojektet - Maj

Planer för sommaren

Vi planerar att färdigställa följande områden under 2017:

 • Ullatti
 • Muorjevaara
 • Kronsågen
 • Solbacken
 • Apelqvistheden 
 • Folkets park/Heden (norr om Messhedsvägen)
 • Mellanområdet (söder om Mellanvägen)
 • Karhakka
 • Forsvallen
 • Repisvaara mitt
 • Björkmansheden (den del som påbörjades 2016) 
 • Vi kommer att gå ut med information inom kort och även kalla till informationsmöten med vissa områden i Juni månad. 

Vi planerar att påbörja utbyggnad av resterande del av Björkmansheden i samband med Service- och Teknikförvaltningens infrastrukturupprustning.

Ett antal projekt på landsbygden kommer att startas 2017, vi väntar på besked från Vattenfall vilka det blir.

Elektronisk signering

Vi har möjlighet att erbjuda elektronisk signering av markupplåtelseavtalen som behövs för förläggningen på tomterna och därför ser vi gärna att så många som möjligt skickar in intresseanmälan eller på annat sätt informerar oss om vilken epostadress vi kan kontakta fastighetsägaren på. Vi behöver namn och epostadress till samtliga ägare av fastigheten. Om du redan har gjort intresseanmälan men behöver komplettera med kontaktinformation får du gärna göra en till anmälan eller maila oss på bredband@gallivare.se.

Namntävlingen

Vi har fått in en del förslag och projektets styrgrupp kommer i slutet på Maj att besluta vilket namnet blir.

Täckningskollen

 Gällivare kommun deltar i projektet täckningskollen. Läs mer om det här.Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post