Folkets Park - Skopan i marken

Nu har markarbetet startat på Folkets Park. Fiberutbyggnaden kommer hålla på under året, så länge det är tjälfritt i marken, för att sen återupptas till våren.Utbyggnaden för Folkets Park och Apelqvistheden är planerat att stå färdigt under 2018.

Uppdaterad:

Entreprenörerna kommer söka kontakt med varje fastighetsägare inför arbeten på fastigheterna. Endera via telefon eller så knackar de på.Ingen kommer bli utan fiber som inte aktivt tackat nej.