Projektet täckningskollen - resultatet är publicerat!

Gällivare kommun genomför i samverkan med region Norrbotten och Leader Polaris en leverantörsoberoende täckningskontroll av verksamma mobiloperatörer inom kommunen.
Syftet med mätningen är att få en oberoende mätning av operatörernas mobiltäckning, baserat på verklig utomhustäckning.
Insamlingen av mätdata görs med hjälp av ett antal mobiltelefoner med abonnemang från olika mobiloperatörer med olika tjänster aktiverade.
Mobilerna har ett speciellt program installerat som mäter täckningen.
Mobiltelefonerna följer med sopbilarna runt kommunen vilket ger en god bild av mobiltäckningen där det finns fast bebyggelse.
En mätning är genomförd i Maj månad och ytterligare en mätning planeras under hösten.

www.tackningskollen.se


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post