Tillväxtverket

Logo för EU-projektTillväxtverket har beviljat stöd på 2.5 miljoner kronor till Gällivare kommun för att förstärka det ortssammanbindande fibernätet, mellan två viktiga knutpunkter i det befintliga fibernätet, Suorvanen och Dokkas. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018 och är helt nödvändig för kommande fiberutbyggnad i kommunens östra och södra delar.