Utbyggnadsstatus

Här är status för de områden i tätort som vi har arbetat med under sommaren. Inget område på landsbygden kommer att färdigställas 2017.

Läs mer om de olika stegen för din fiberanslutning här.

Apelqvistheden

De fastigheter som INTE har fått rör/slang framgrävd på tomten kommer att färdigställas så fort det är möjligt under sommaren 2018. För övriga fastigheter fortsätter vi med fiberarbeten och förhoppningen är att dessa fastigheter ska kunna färdigställas under vintern. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det, efter årsskiftet.

Björkmansheden 1

Vi planerar för att färdigställa anslutningarna under vintern för de delar av områden där markarbetena är klara. Drivhusvägen kvarstår och kommer att färdigställas under 2018. Fastighetsägarna kommer att bli kontaktade av vår entreprenör för kvarvarande fiberarbeten. 

Björkmansheden 2

Vi planerar för att färdigställa anslutningarna under vintern. Fastighetsägarna kommer att bli kontaktade av vår entreprenör för kvarvarande fiberarbeten.  

Björkmansheden 3

Vi planerar för att färdigställa anslutningarna under vintern. Fastighetsägarna kommer att bli kontaktade av vår entreprenör för kvarvarande fiberarbeten.  

Folkets Park

De fastigheter som INTE har fått rör/slang framgrävd på tomten kommer att färdigställas så fort det är möjligt under sommaren 2018. För övriga fastigheter fortsätter vi med fiberarbeten och förhoppningen är att dessa fastigheter ska kunna färdigställas under vintern. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det, efter årsskiftet.

Forsvallen

Fiberarbeten pågår och färdigställs under vintern. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det.

Karhakka västra

De flesta fastigheterna kommer att färdigställas under vintern. Det har varit bekymmer med att hitta de fastighetsavslut som lämnats efter den tidigare entreprenaden, vilket medfört att ca 30 st fastigheter kvarstår. Förhoppningen är att de fastigheter som har fått rör/slang framdraget till huset, samt de som har ett rör framme vid sin tomtgräns, kommer att färdigställas. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det.

Karhakka östra

De flesta fastigheterna kommer att färdigställas under vintern. Förhoppningen är att de fastigheter som har fått rör/slang framdraget till huset, samt de som har ett rör framme vid sin tomtgräns, kommer att färdigställas. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det.

Mellanområdet Etapp 1

Färdigställs under vintern. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det.

Repisvaara mitt

Fiberarbeten pågår och färdigställs under vintern. Vi kommer att informera de som kan aktivera sin anslutning när det är dags för det.